Sekretesspolicy

Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig, samt loggar in på våra onlinetjänster. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress och ditt eventuella telefonnummer. Vi tar dessutom automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att

  • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
  • Förbättra vår sajt
  • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. felsökning eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Användande av cookies

Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.