Produkter

TaqsWeb

Användarvänlig
Efter bra och nära samarbete med över 50 erfarna tolkförmedlare


Automatisk tillsättning
Du som kund bestämmer själv hurmycket du vill automatisera. Allt är konfigurerbart


Automatisk prissättning
Uppdrag kan prissättas automatiskt efter bestämda kriterier för att spara tid


Integrerbar
Våra kunder bestämmer vilka system som skall integreras, vi sköter resten


Nativeapp
Tolkens verktyg, som hanterar allt en tolk behöver


Taqs

Taqs ger ett effektivt IT-stöd för administration av ekonomi och tjänster inom språk- och tolkförmedling. Systemet kan på ett effektivt sätt hantera samtliga administrativa rutiner inom en språk- och tolkförmedlingsverksamhet. Rutiner som i många fall är både komplicerade och omfattande samt ställer stora krav på systemflexibilitet. Detta exempelvis inom delar för:

  • beställning och rekvisition
  • planering, bokning och bekräftelser av olika uppdrag och uppdragskompetenser
  • prissättning och avtalshantering
  • fakturering
  • löner och arvoden
  • uppföljning och kvalitetssäkring
  • statistik
  • systemintegrationer m.m.

Ett välutvecklat och avancerat behörighetssystem ingår naturligtvis. Nivåer och behörigheter för titta och söka, lägga till, ändra samt radera. Styrning och upplägg sker vanligen av verksamhetens systemansvariga. Vid upplägg av användare och deras rättigheter kan olika yrkesgrupper delas in i olika roller, och vilka sedan delas ut till olika användarkategorier.

Systemet underlättar för olika lokala utvecklings- och förändrings-arbeten samt är förberett för att möta den mångfald av olika prislistor och prissättningar, ersättningsformer, statistikuttag och avtalskonstruktioner som förekommer i allt större omfattning. Inte sällan krävs lokala anpassningar då olika systemkunder, och deras beställare i sin tur, ofta har specifika krav på redovisning av genomförda uppdrag, omfattning i tid, nyttjade kompetenser m.m. Taqs kan också, vid behov, integreras mot de flesta moderna och på marknaden förekommande externa redovisnings-, löne- och PA system.

T9K

En produkt avsedd för hantering av processerna kring teckentolkning. Den nya versionen är anpassad för mer avancerad uppdragshantering för teckentolkförmedlingar. Produkten lanserades i januari 2009.