Integration mellan TaqsWeb och Fortnox

Taqs ger ett effektivt IT-stöd för administration av ekonomi och tjänster inom språk- och tolkförmedling. Systemet kan på ett effektivt sätt hantera samtliga administrativa rutiner inom en språk- och tolkförmedlingsverksamhet. Rutiner som i många fall är både komplicerade och omfattande samt ställer stora krav på systemflexibilitet. 

Systemet underlättar för olika lokala utvecklings- och förändrings-arbeten samt är förberett för att möta den mångfald av olika prislistor och prissättningar, ersättningsformer, statistikuttag och avtalskonstruktioner som förekommer i allt större omfattning. Inte sällan krävs lokala anpassningar då olika systemkunder, och deras beställare i sin tur, ofta har specifika krav på redovisning av genomförda uppdrag, omfattning i tid, nyttjade kompetenser m.m. Taqs kan också, vid behov, integreras mot de flesta moderna och på marknaden förekommande externa redovisnings-, löne- och PA system.

Informationsflöden i Fortnox som TaqsWeb automatiserar

Exportera fakturor och kunder

Integrationen tillåter export av en export-grupp ifrån TaqsWeb till Fortnox, detta innebär att kunder och fakturor som är en del av den export-gruppen kommer exportras till Fortnox sammtidigt.

Om Fortnox

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan hantera sin ekonomi och administration effektivt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Det ger också kunder tillgång till finansiella tjänster och företagsförsäkringar. Fortnox grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se.

Hur man ansluter

För att lägga till integrationen behöver du ha rätt behörigheter i TaqsWeb och Fortnox